Ruch na rzecz prawości

Celem Ruchu jest działanie na rzecz prawdy, prawości i walki ze złem.

Celem Ruchu jest działanie na rzecz prawdy, prawości i walki ze złem.

W szczególności celem Ruchu jest:

Działalność polityczna oparta na moralności i prawdzie.

Poparcie istnienia i suwerenności państwa polskiego.

Prowadzenie polityki w interesie państwa polskiego i społeczeństwa polskiego.

Walka z korupcją i bezprawiem.

Walka z rozkradaniem majątku narodowego i pieniędzy publicznych.

Dążenie do uczciwości organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Dążenie do prawdy o wydarzeniach z 10 kwietnia 2010.

Dążenie do prawdy o „wypadkach”, „samobójstwach” i innych podejrzanych zgonach oraz jawnych zabójstwach.

Dążenie do prawdy o współpracownikach służb specjalnych w PRL, w tym prawdy o Bolku.

Dążenie do prawdy o zamachu z 11 września 2001.

Dążenie do prawdy o więzieniu i torturowaniu ludzi przez CIA w Polsce.

Potępienie napaści zbrojnych na inne państwa.

Potępienie udziału wojska polskiego w okupacji Iraku i Afganistanu.

Poparcie demokracji.

 

Copyright © www.ruchprawosci.pl, wykonanie: strony www.