Ruch na rzecz prawości

Celem Ruchu jest działanie na rzecz prawdy, prawości i walki ze złem.

Wezwanie do tworzenia uczciwej partii

Wzywam ludzi uczciwych i wrażliwych na zło do tworzenia uczciwej partii. W tej chwili nie widzę w Polsce takiej partii. Najwartościowszym ugrupowaniem, wśród tych które są w Sejmie (piszę to w roku 2012), wydaje się PiS, ale to też nie jest uczciwa partia.

Poparcie przez PiS napaści USA na Irak oraz udziału wojska polskiego w okupacji Iraku jest kompromitacją moralną tej partii.

Czy działacze PiS nie mają żadnych podejrzeń w sprawie zamachu z 11 września 2001? Czy naprawdę wierzą że był to wyłącznie „atak terrorystów na USA”? Zamykanie oczu na podejrzenia w sprawie zamachu z 11 września 2001 i popieranie napaści na inne państwa pod pretekstem „wojny z terroryzmem” wystawia PiS złe świadectwo.

I to są tylko najbardziej kompromitujące dla PiS fakty.

Podstawą działania uczciwej partii musi być PRAWDA, PRAWOŚĆ I WALKA ZE ZŁEM.

Członkowie uczciwej partii powinni być zgodni w następujących sprawach:

KIEROWANIE SIĘ PRZEZ PARTIĘ PRAWDĄ I PRAWOŚCIĄ JAKO NACZELNYMI ZASADAMI.

POPARCIE ISTNIENIA I SUWERENNOŚCI PAŃSTWA POLSKIEGO.

PROWADZENIE POLITYKI W INTERESIE PAŃSTWA POLSKIEGO I SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO.

WALKA Z KORUPCJĄ I BEZPRAWIEM.

WALKA Z ROZKRADANIEM MAJĄTKU NARODOWEGO I PIENIĘDZY PUBLICZNYCH.

DĄŻENIE DO UCZCIWOŚCI ORGANÓW ŚCIGANIA I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI.

DĄŻENIE DO PRAWDY O WYDARZENIACH Z 10 KWIETNIA 2010.

DĄŻENIE DO PRAWDY O „WYPADKACH”, „SAMOBÓJSTWACH” I INNYCH PODEJRZANYCH ZGONACH ORAZ JAWNYCH ZABÓJSTWACH.

DĄŻENIE DO PRAWDY O WSPÓŁPRACOWNIKACH SŁUŻB SPECJALNYCH W PRL, W TYM PRAWDY O BOLKU.

DĄŻENIE DO PRAWDY O ZAMACHU Z 11 WRZEŚNIA 2001.

DĄŻENIE DO PRAWDY O WIĘZIENIU I TORTUROWANIU LUDZI PRZEZ CIA W POLSCE.

POTĘPIENIE NAPAŚCI ZBROJNYCH NA INNE PAŃSTWA.

POTĘPIENIE UDZIAŁU WOJSKA POLSKIEGO W OKUPACJI IRAKU I AFGANISTANU.

POPARCIE DEMOKRACJI.

W takiej partii jest miejsce zarówno dla osób zaliczających się do prawicy jak i dla osób zaliczających się do lewicy. Ponieważ powinna ona zjednoczyć ludzi uczciwych i wrażliwych na zło, a tacy ludzie mogą reprezentować różne orientacje polityczne.

 

Michał Sawośko

Copyright © www.ruchprawosci.pl, wykonanie: strony www.